Kankaan Palvelu Oy
21.10.2020

Anssi Pulkkisen ja Taneli Rautiaisen Uoma (syöksytorvella) valittiin Kankaan monisukupolvisen korttelin teokseksi

Kankaan Palvelu Oy etsi avoimen portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa teosideaa, joka toteutetaan Kankaan monisukupolvisen korttelin hankkeeseen. Portfoliohaun kautta Kankaan Palvelu tilasi luonnosehdotukset yhteensä viideltä taiteilijalta/taiteilijaryhmältä. Taiteilijat olivat: Tapio Haapala, NEON, Anssi Pulkkinen & Taneli Rautiainen, Pasi Rauhala sekä Paavo Räbinä.

Kankaan Palvelu Oy valitsi luonnosten pohjalta Anssi Pulkkisen & Taneli Rautiaisen Uoma (syöksytorvella) -luonnoksen toteutettavaksi Kankaan monisukupolviseen kortteliin.

Taidehankintojen avoimuutta pyritään lisäämään Kankaalla

Mosura-korttelin taidehankintatapana näytettiin ensimmäistä kertaa avointa portfoliohakua. Portfoliohaku on yleistynyt taidehankintatapana Suomessa. Portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä on mahdollista tilata kohteeseen luonnos useammalta kuin yhdeltä taiteilijalta, jolloin tilaajalla on useampi vaihtoehto toteutukseen.

Asukasäänestys ja taiteilijavalinta

Luonnokset asetettiin nähtäville ja asukasäänestykseen 1.-15.9. Asukasäänestyksen kautta ääniä tuli yhteensä 64 kpl. Eniten ääniä sai Paavo Räbinän Perhosköynnös (19 ääntä), toiseksi sijoittui Anssi Pulkkisen & Taneli Rautiaisen Uoma (syöksytorvella) (18 ääntä) ja kolmanneksi NEON Kulman takana (17 ääntä).

”Asukasvaikuttaminen on tärkeä näkökulma Kankaan taidehankinnoissa, koska osallistaminen on ollut mukana alusta saakka Kankaan alueen kehittämisessä Asukkaat ovat toivoneet päästä mukaan päätöksentekoon myös taidehankintojen osalta” sanoo Kankaan projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen.

Luonnoksia käsitteli monialainen taidetyöryhmä, johon kuuluu Kankaan Palvelun edustajien lisäksi Jyväskylän taidemuseon, Taiteen edistämiskeskuksen, Jyväskylän taiteilijaseuran, Jyväskylän kaupungin sekä rakennuttajien edustajia. Kankaan Palvelu Oy teki päätöksen taidehankinnan toteuttamisesta Kankaan taidetyöryhmän esityksen pohjalta. 

Lopullisessa päätöksessä kiinnitettiin huomiota asukasvaikuttamisen lisäksi taiteelliseen laatuun, tekniseen toteutettavuuteen, kohderyhmien huomioimiseen sekä teoksen elinkaareen. Lisäksi haettiin ehdotusta, joka asettuisi osaksi arkkitehtuuria ja täydentäisi parhaalla mahdollisella tavalla Kankaan taidehankintojen kokonaisuutta. Taiteilijavalinnassa kuultiin myös kohteen pääsuunnittelijaa, Jyväskylän kaupungin valosuunnittelijaa sekä rakennuttajan edustajia.

Perustelut taiteilijavalinnalle

Kankaan taidetyöryhmä perusteli esitystään seuraavasti:

”Ehdotus on taiteellisesti korkeatasoinen. Teos antaa vaikutelman suuresta syöksytorvesta, joka on taivuteltu epätavalliseen muotoon ja luo mielikuvan siitä, kuin työmaa olisi vielä käynnissä. Teos houkuttelee ajatuksia moneen suuntaan, muttei vaadi vastausta kysymykseen, mitä se lopulta esittää tai haluaa sanoa. Roikkuvassa hahmossa voi nähdä sympaattista ja humorististakin otetta, jolloin se puhuttelee asukkaita iästä riippumatta. Uoman orgaaninen muoto ja materiaali tuovat mukavasti kevennystä isoon ja tummaan rakennusmassaan. Teos on kuitenkin tarpeeksi monumentaalinen suhteessa rakennukseen eikä jää sille alisteiseksi. Teos muodostaa hyvälaatuisen häiriötilan ympäristöön, joka on muutoin niin suunniteltu ja hallittu. Tästä huolimatta teos teoksen vuoropuhelu ja asettuminen rakennuksen julkisivuun tuntuu luontevalta.”

Ehdotus sai toiseksi eniten ääniä yleisöäänestyksessä ja ero ensimmäisen ja toisen eniten ääniä saaneen ehdotuksen välillä oli vain yksi piste. Kokonaispistemäärässä Uoma sai ylivoimaisesti eniten pisteitä. Kankaan taidetyöryhmä näki Uoman sekä teknisesti, taiteellisesti että teoksen elinkaaren kannalta kestävimpänä ja mielenkiintoisimpana valintana.

Teos muodostaa maamerkin Kankaalle saavuttaessa

Taideteos sijoittuu Jyväskylän Kankaan MOSURA-kortteliin, Rusokinkadun ja Ailakinkadun kulmaan. MOSURA tarkoittaa monisukupolvista korttelia, johon rakentuu opiskelija-asumista, senioriasumista, päiväkoti, sekä yhteistila päiväkodille, opiskelijoille ja vanhuksille. Rakennuksen arkkitehtuuriteemaan liittyy tarina ulosvedettävästä laatikosta ja rakennuksen julkisivussa toistuukin ruudukonomainen aihe. Tärkeässä roolissa ovat myös ruudukkoon kiipeävät köynnökset, jotka elävöittävät ja muuttavat julkisivua vihreämmäksi vuosien saatossa. Tämä korkea rakennus ja keskeinen sijainti Kankaalle saavuttaessa muodostavat taideaiheelle maamerkin omaisen, porttimaisen luonteen. 

Kohteen pääsuunnittelijana toimii Jan Niukkanen Arkkitehtipalvelu Oy:sta ja rakennuttajina ovat Jaso ja Koas. Rakennus valmistuu helmikuussa 2021. Taideteos tullaan asentamaan paikoilleen viimeistään syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Kirsi Pitkänen

Kankaan Palvelu Oy, taidekoordinaattori

Art Impact, taidekonsultointipalvelut

050 338 7705

kirsi@kankaanpalvelu.fi