Jätehuolto ja kierrätys

Jätepisteet toteuttaa ja ylläpitää Kankaan Palvelu Oy, sekä mm. Kankaan talkkari seuraa jäteastioita niiden täyttymisen osalta aktiivisesti.

Yhteisillä jätepisteillä säästetään tilaa, kun jokaiseen kiinteistöön ei tarvitse erikseen rakentaa tiloja. Kankaan turvallisuus ja viihtyisyys paranevat, kun jäteautojen liikkumisalue pienenee ja tarvittavien tyhjennyskertojen määrä vähenee. Yksi tämän hetkisistä jätepisteistä on siirreltävä pintakeräysastiarivistö, jonka sijaintia voidaan muuttaa aina rakentamisvaiheiden mukaisesti. Asemakaavoituksen ja rakentamisen edetessä Kankaan alueelle tulee sijoittumaan vielä useita jätepisteitä lisää. Jätepisteiden sijainnit löytyvät Kangasverkosta.

HUOM: Jokainen jäteastia on lukittu. Roskia viedessä muistathan ottaa saamasi roskislätkän mukaan! Näet lähimpien jätepisteiden sijainnit, sekä niiden täyttöasteet alta löytyvästä kartasta!

Jäteastian kansi aukeaa näyttämällä avainlätkää lukkolukijaa vasten ja pitämällä sitä siinä pari sekuntia. Jos sinulla on ongelmia lukkojen kanssa, otathan yhteyttä Kankaan talkkariin. Mikäli sinulta on hävinnyt avainlätkä, voi uuden noutaa K2 Turvapalveluilta.

Mikäli jokin tietty astia on käyttämälläsi jätepisteellä täynnä, niin viethän kyseiset jätteet seuraavaksi lähimmälle jätepisteelle, josta niille löytyy tilaa, kiitos!

 

 

Kankaan jätehuoltokarttaa ja sen toimintoja on päivitetty!

Nyt voit tarkastella Kankaan jätepisteitä kartalla. Kunkin jätepisteen kohdalla näkyy eri jätejakeiden tyhjennysvälit sekä arvio siitä miten täynnä kukin astia on. Näin voit valita helpoiten sinulle sopivan jätepisteen, jonne mahtuu vielä jätettä. 
 

Kangasverkkoon tuodaa nyt ominaisuuksia, joiden toivotaan helpottavan jätehuoltoa Kankaalla. Tilastotietojen ja tarjottavien näkymien kautta pystytään seuraamaan kierrätyksessä tapahtuvaa kehitystä ja muutoksia eri jätepisteiden osalta. 
 

Uusista ominaisuuksita voi ja kuuluu jättää palautetta, sekä kehitysehdotuksia esimerkiksi alta löytyvästä painikkeesta!

Jätä kehitysehdotus jätehuollon uusille työkaluille!

Kankaan alueen kierrätyspisteet

Klikkaa haluamaasi kierrätyspistettä kartalta, jotta näet eri jäteastioiden täyttöasteet, sekä niiden tyhjennysvälit!

Mikäli jokin piste on täynnä, niin viethän kyseisen jätteen seuraavaksi lähimmälle kierrätyspisteelle, kiitos!

Jätetilastoja – tongi dataa!

Kankaan jätehuollon sähköisen lukituksen kautta kerääntyy tietoa siitä miten usein milläkin jäteastialla käydään. Tästä datasta voidaan koostaa tilastoja kuten jätepistekohtaista eri jätejakeiden jakaumia sekä eri viikonpäivien ja vuoden kierron mukaista eroa.

Ensimmäisiin koostettuihin tilastonäkymiiin pääset jo tutustumaan alla olevan painikkeen takaa. Tilastointia kehitetään kattavammaksi ja kiinnostavammaksi koko ajan. Koko Kankaan yhteisenä tavoitteena on valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti vähentää jätteen määrää ja parantaa kierrätystä.

Kun puhutaan tiedonkeruusta on tärkeää pitää huolta myös tietoturvasta. Avainlätkät eivät ole yhdistettynä henkilötietoihin, vaan koodit ovat asuntokohtaisia. Koodeja ei myöskään hyödynnetä Kankaan Palvelun tai sen henkilötietojen käsittelijöiden toimesta missään muussa, kuin jätehuollossa. Avainlätkien käsittely liittyy esimerkiksi asiakaspalvelutilanteeseen (kadonnut avainlätkä yms.) tai johonkin kokeiluun, johon haemme aina erikseen vapaaehtoisia osallistujia. Lue lisää tietosuojaselosteesta.  

Toivomme palautetta ja kehitysehdotuksia tilastoista ja työkaluista. Palautteen jättäminen onnistuu tästä linkistä.

Kankaan jätehuollon sähköinen lukitus ja jätehuoltotilastointi liittyy CIRCWASTE-osahankkeeseen.

Tutustu tästä Kankaan alueen kierrätysjakaumaan!
image
image

CIRCWASTE -OSAHANKE KANKAALLA


Sähköinen lukitus ja Kangasverkkoon toteutetut jätesäiliöillä käyntiin perustuvat tilastoinnit, sekä jätehuoltoon liittyviä kokeiluja ja viestintään toteutetaan osana Jyväskylän kaupungin CIRCWASTE osahanketta.


CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta hanke alkoi vuonna 2016 ja päättyy vuonna 2023. Hanke rahoitetaan EU:n LIFE -ohjelmasta.

Lisätietoa Jyväskylän kaupungin kahdesta CIRCWASTE osahankkeesta löytyy kaupungin sivuilta ja  koko CIRCWASTE hankkeesta täältä