Kankaan jätehuollon tilastot

Kankaan koko alueen päivittäiset jäteastioiden avaukset jätetyypin mukaan (kuluva vuosi)

Kankaan koko alueen prosentuaalinen kierrätysjakauma (kuluva vuosi)

Kankaan koko alueen jätejakauma jätepisteittäin (kuluva vuosi)

Kankaan koko kierrätysjakauma (viime kuu)

Kankaan kierrätysjakauma (vuosi 2020)