Prosenttikulttuuri

Kankaan alueella on käytössä prosenttikulttuurin periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuriin varataan noin 1 prosentti tonttien myyntihinnasta, maankäyttömaksuista ja kiinteistöjen rakennuskustannuksista. 75 % varoista ohjautuu taidehankintoihin ja 25 % tapahtumiin.
 

Kankaalle toteutettava taide on ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä, joka usein myös integroituu osaksi muuta rakentamista. Taidehankintojen ja kulttuuritapahtumien avulla vahvistetaan Kankaan identiteettiä, omaleimaisuutta ja vetovoimaa. Kankaalla on haluttu panostaa asumisen ja elinympäristön laatuun tuomalla rakentamiseen mukaan sellaisia elementtejä, joita tyypillisesti ei liitettä asuinalueen toteutukseen näin laajassa mittakaavassa. Kaiken kaikkiaan koko Kankaan alueen prosenttikulttuuriin ohjautuu vuosina 2015 - 2040 arviolta 5 miljoonaa euroa.
 

Prosenttikulttuurihankinnoista vastaa Kankaan Palvelu Oy. Kankaalla sekä taide- että tapahtumatoteutuksia valmistelee erilliset asiantuntijoista koostuvat työryhmät. Työryhmät valmistelevat esityksensä Kankaan Palvelu Oy:n hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen prosenttikulttuurihankinnoissa.
 

Tapahtumien järjestäminen perustuu vuosittain laadittavaan vuosikelloon ja vaihteleviin teemoihin. Näin varmistetaan eri kohderyhmien huomioiminen ja raikas sekä vaihteleva tapahtumatarjonta. Taidehankintoja toteutetaan suorahankintana, kutsumenettelyin sekä erilaisina taidekilpailuina. Kankaan rakentuessa asukkaiden ja toimijoiden osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat myös prosenttikulttuurin osalta keskeisiä.  Erilaisten äänestysten ja kyselyiden kautta kankaalaiset pääsevät vaikuttamaan prosenttikulttuuriin myös jatkossa.

Kuva: Jaakko Niemelä & Helena Hietanen, Kartastoja, 2018, kuva joulunajan valaistuksesta 1.11.2021-31.3.2022

Kankaan Palvelu Oy

Pysyviä taideteoksia

Norsu-teos

Teoksen nimi: Norsu
Taiteilija: Villu Jaanisoo
Valmistumisvuosi: 2018
Sijoituspaikka: Rusokinkadun ja pyörilybaanan risteyskohta
Kuva: Matti Häyrynen

Leikkiä kartalla

Teoksen nimi: Leikkiä kartalla
Taiteilija: Kaisa Berry & Berry Creative
Valmistumisvuosi: 2018
Sijoituspaikka: Pysäköintitalo P-pergamentti
Rakennuttaja: Jyväsparkki
Suunnittelu: Arkkitehtipalvelu Oy
Kuva: Mikko Auerniitty

Lehtihetki

Teoksen nimi: Lehtihetki
Taiteilija: Maija Holma
Valmistumisvuosi: 2018
Sijoituspaikka: Kankaan Monitoimitalo
Rakennuttaja: JVA
Suunnittelu: Arkkitehtuuripalvelu AT
Kuva: Kirsi Pitkänen

Kartastoja

Teoksen nimi: Kartastoja
Taiteilija: Jaakko Niemelä & Helena Hietanen
Valmistumisvuosi: 2018
Sijoituspaikka: P-Pergamentti
Rakennuttaja: Jyväs-Parkki
Suunnittelu: Arkkitehtipalvelu Oy
Urakoitsija: TYL P-Kangas
Kuva: Kirsi Pitkänen

Kuuseen kurkottaja

Teoksen nimi: Kuuseen kurkottaja
Taiteilija: Tommi Toija
Valmistumisvuosi: 2017
Sijoituspaikka: Kankaan oleskeluranta
Yhteistyö: Jyväskylän kaupungin rakennepalveluiden liikenne- ja viheralueiden yksikkö
Kuva: Kirsi Pitkänen

 

Tarinoita rannalta

Tarinoita rannalta on projisointia hyödyntävä vuorovaikutteinen
objekti- ja valoveistos. Teos ulottuu Kankaan klubin kahdelle seinäpinnalle ja luonteeltaan se on vuorovaikutteinen mediainstallaatio. Teos koostuu löydetyistä
puukappaleista, 3D-tulostetuista fotopolymeerihartsiobjekteista, valokuidusta, projisoinneista ja liiketunnistimista. Teoksen sähköiset
osat on ajastettu vuorokausirytmin mukaan. Videosisältö vaihtuu vuodenaikojen mukaan, neljä kertaa vuodessa.

Teoksen nimi: Tarinoita rannalta
Taiteilija: Lehmusruusu & Rauhala
Valmistumisvuosi: 2018
Sijoituspaikka: Kankaan Monitoimitalo
Rakennuttaja: JVA
Suunnittelu: Arkkitehtuuripalvelu AT
Kuva: Kirsi Pitkänen

Symbioosi, Virranvarsi

Teoksen nimi: Symbioosi, Virranvarsi
Taiteilija: Anna Ruth
Valmistumisvuosi: 2016
Sijoituspaikka: As Oy Jyväskylän Raina
Rakennuttaja: Skanska Oy
Suunnittelu: Uki Arkkitehdit
Kuva: Kirsi Pitkänen

Abstraktio

Teoksen nimi: Abstraktio
Taiteilija: Mika Natri
Valmistumisvuosi: 2017
Sijoituspaikka: As. Oy Jyväskylän Albertinpiha
Rakennuttaja: YIT
Suunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy
Kuva: Kirsi Pitkänen

Taideteosten sijainti Kankaalla

Kysy lisätietoa