Jyväskylän Kangas: Monisukupolvisen korttelin taiteilijahaku

Kankaan Palvelu Oy etsii avoimen portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa teosideaa, joka toteutetaan monisukupolvisen korttelin hankkeeseen Jyväskylän Kankaan alueelle. Julkisen taidehankinnan suunnittelu toteutetaan kolmivaiheisena.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     Avoin portfoliohaku

Ensimmäisessä vaiheessa avataan avoin portfoliohaku, johon voivat ilmoittautua Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät lähettämällä kuvia tuotannostaan sekä ansioluettelon. Luonnosehdotuksia toteutettavasta teoksesta ei vielä tässä vaiheessa pyydetä eikä oteta vastaan. Tarkempi ohjeistus portfolion tekemiseen kohdassa Ohjeet taiteilijalle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.     Kutsumenettely: rinnakkaiset luonnostilaukset 3-5 kpl

Kutsumenettelyvaiheessa Kankaan taidetyöryhmä tekee valinnat 3-5 taiteilijasta, joilta tilataan luonnos hankkeeseen. Luonnoksista maksetaan 2 000 €/kpl, mahdollisista lisäluonnoksista 1 000 €/kpl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.     Luonnosten nähtävillä olo ja asukasvaikuttaminen

Kankaan Palvelu Oy:n hyväksymät luonnokset asetetaan nähtäville ja Kankaan asukkaiden äänestettäväksi. Äänestyksen jälkeen Kankaan Palvelu Oy tekee päätöksen taidehankinnan toteuttamisesta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hankintamenettely:

Toteutettava teos hankitaan Jyväskylän Kankaan alueen prosenttikulttuuriperiaatteen käytäntöjen mukaisesti.

Taidehankinnan toteutuksesta vastaa Kankaan Palvelu Oy. Taidehankintaan on nimetty taidetyöryhmä, jossa on taidekoordinaattorin lisäksi edustajia Kankaan Palvelu Oy:lta, Jyväskylän kaupungilta, Jyväskylän taidemuseolta sekä Jyväskylän taiteilijaseuralta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Kankaan Palveluyhtiön toimitusjohtaja Katriina Silvan. Koordinoinnista vastaa Kirsi Pitkänen/Art Impact. Lopullisen päätöksen taidehankinnasta tekee Kankaan Palvelu Oy.
 

Valintakriteerit:

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi katsotaan eduksi joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkun valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys tai muu ammatillinen pätevyys.

Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi käyttää ulkoista laskutuspalvelua laskutuksessa. Kankaan Palvelu Oy suorittaa taiteilijapalkkiot ainoastaan laskuperusteisesti.

Taiteilijan tulee osoittaa portfolion perusteella kykyä hallita suurta mittakaavaa ja toteuttaa teos osana rakennettua ympäristöä.
 

Ohjeet taiteilijalle:

Toimitettava materiaali:

1.     Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivujen osoite

2.     Ansioluettelo, max.3 sivua. Taiteilijan yhteystiedot voidaan sisällyttää ansioluettelon yhteyteen, jolloin erillistä yhteystietosivua ei tarvita. Pääasia, että yhteystiedot ovat selkeästi näkyvissä.

3.     Teoskuvia tehdyistä, jo toteutuneista töistä enintään 20 kpl. Kuvissa kannattaa suosia rakennetun ympäristön projekteja, mutta myös muita jo toteutuneita teoksia voi esitellä. Taiteilija voi hakea myös olemassa olevalla portfoliolla, jos sen kriteerit täyttyvät.

HUOM! Tässä vaiheessa emme ota vastaan luonnoksia MOSURA-kohteeseen.

4.     Teostietodokumentti, josta selviävät tarkemmat teostiedot: materiaalit, koko, sijainti, valmistumisvuosi jne. Teostiedot voi sisällyttää myös kuvien yhteyteen, jolloin erillistä teostietodokumenttia ei tarvita.

Tiedot kootaan yhteen PDF-tiedostoon, jonka maksimikoko on 20 megatavua.

Taiteilijan tulee lähettää portfolio sähköisesti viimeistään 31.12.2019 osoitteeseen: info@kangasverkko.fi

Portfolioita voi lähettää ainoastaan sähköisinä versioina. Suosittelemme lähettämään aineiston esimerkiksi wetransfer -palvelun kautta, koska suuret liitetiedostot eivät  tule välttämättä sähköpostitse läpi.

Sähköposti tulee nimetä seuraavalla tavalla: taiteilijan nimi_MOSURA_portfoliohaku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taidekohteen esittely:

Taideteos sijoittuu Jyväskylän Kankaan MOSURA-kortteliin, Rusokinkadun ja Ailakinkadun kulmaan. MOSURA tarkoittaa monisukupolvista korttelia, johon rakentuu opiskelija-asumista, senioriasumista, päiväkoti, sekä yhteistila päiväkodille, opiskelijoille ja vanhuksille. Rakennuksen arkkitehtuuriteemaan liittyy tarina ulosvedettävästä laatikosta ja rakennuksen julkisivussa toistuukin ruudukonomainen aihe. Tärkeässä roolissa ovat myös ruudukkoon kiipeävät köynnökset, jotka elävöittävät ja muuttavat julkisivua vihreämmäksi vuosien saatossa.

Kuva 2

Havainnekuva Kankaan alueesta ja taiteen sijoittumisesta alueella (merkitty punaisella ympyrällä). Kuva: Jyväskylän kaupunki
 

Taideteoksen sijoittamispaikka on rakennuksen kulmaus (kuvassa alla) Rusokinkadun ja Ailakinkadun risteyksessä. Tässä kohdassa rakennuksen ulkoseinä on sisäänvedetty ja ruudukko määrittelee rakennuksen ulkonurkan, jättäen väliin tyhjän korkean tilan. Taideteoksen sijoittamispaikka on siis ruudukon sisällä, ylimmässä kerroksessa sijaitsevan parvekkeen alapuolella. Tämä korkea rakennus ja keskeinen sijainti Kankaalle saavuttaessa muodostavat taideaiheelle maamerkin omaisen, porttimaisen luonteen.

Kuva 2

Havainnekuva MOSURA-korttelin julkisivusta. Taide tulee sijoittumaan kuvassa näkyvään kulmaukseen.

Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy
 

Suunnittelun tavoitteet:

Suunnittelussa on huomioitava, että teos sijoitetaan paikkaansa rakennuksen valmistuttua. Mikäli mahdollista, hankinta pyritään huomioimaan rakennusurakassa jo aikaisemmin esimerkiksi kiinnityksen ja sähkötöiden osalta. Mikäli teos on esimerkiksi parvekelaatasta tai muista rakenteista ripustettava, suunnittelussa on huomioitava, ettei teos voi olla kovin raskas.

Taiteilijan on huomioitava teoksen näkyminen kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina, jolloin mm. valo muodostaa tärkeän osan teoksen suunnittelua. Teos voi olla myös kevyt, mobilen omainen, tuuleen /liikkeeseen reagoiva kokonaisuus tai esimerkiksi valaistuksen osalta interaktiivinen tai vaikkapa heijastavuutta hyödyntävä.

On tärkeää, että tuleva teos muodostaa porttiaiheen ja näkyvän maamerkin Kankaalle saavuttaessa. Taiteilijan on suunniteltava teoksensa niin, että se sopii hyvin suunnittelijan tematiikkaan sekä ympäröivään arkkitehtuuriin ja ympäristöön. On tärkeää huomioida myös Kankaan suunnittelun teemat, taiteelle asetetut tavoitteet sekä jo toteutettujen teosten kokonaisuus erityisesti lähellä sijaitsevien, jo toteutuneiden teosten suhteen.

Tavoitteet ja tarkempi toimeksianto esitetään taiteilijalle luonnostilauksen yhteydessä.

MOSURA-kortteli

Asemapiirustus MOSURA-korttelista ja kulmauksesta, johon taide tulee sijoittumaan. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy

 

Aikataulu:

Avoin portfoliohaku: 29.11.- 31.12.2019

Kutsumenettely, rinnakkaiset luonnostilaukset: 15.1.2019.-31.3.2020

Luonnosten nähtävillä olo ja asukasvaikuttaminen: 15.4.-8.5.2020

Teoksen toteuttaminen: 15.5.2020 alkaen

 

Teoksen kokonaisbudjetti:

Taidehankinnan kokonaisbudjetti täsmentyy vuoden 2020 aikana, mutta alustavasti teoksen budjetti on arviolta 60 000-80 000€. Tämä pitää sisällään taiteilijapalkkion.

Portfoliohaun tuloksena valitaan taiteilija toteuttamaan luonnos, josta maksetaan 2 000€ + alv. Mikäli teos etenee toteutussuunnitteluvaiheeseen, neuvotellaan taiteilijapalkkiosta ja teoksen toteutuskuluista sopimuksenteon yhteydessä. Maksetut luonnospalkkiot katsotaan osaksi taiteilijapalkkiota.

 

Tietoa Kankaan alueesta:

Kuva 6

Kankaan alueen sijoittuminen Jyväskylässä. Kuva: Jyväskylän kaupunki
 

Jo nyt Kankaalla toimii useita yrityksiä, minkä lisäksi uudet oppilaitostoimijat, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Luova Kampus) toimivat Vanhan paperitehtaan siipiosassa. Kangas sijaitsee Jyväskylän keskustan välittömässä läheisyydessä, n. 600 m päässä ydinkeskustasta.

Kangas on monella tavalla erityinen. Kankaalla toteutuvat kaupunkisuunnittelun tuoreimmat oivallukset sekä tulevaisuuden älykäs ja kestävä rakentaminen. Yhteisjärjestelyiden, smart city –tavoitteiden ja prosenttikulttuuriperiaatteen pohjalta on syntymässä älykäs, vehreä ja yhteisöllinen kaupunginosa. Ratkaisut ovat mahdollistaneet tiiviin kaupunkirakenteen. Arkkitehtuurille ja ympäristölle on asetettu korkeatasoisia laadullisia tavoitteita, joiden toteutuminen varmistetaan Kankaalle räätälöityjen laatuprosessien kautta.


Prosenttikulttuuri:

Yksi prosentti Kankaan tonttimyyntituloista ja rakentamisen kustannuksista ohjataan kulttuuriin, taiteeseen ja tapahtumiin koko rakentamisvaiheen ajan. Prosenttikulttuurilla saadaan kerättyä merkittäviä summia ja 15 vuodessa kulttuuriin ohjautuu yli 5 miljoonaa euroa! Prosenttikulttuurilla Kankaalle tehdään niin perinteisiä taidehankintoja kuin tuetaan tilapäistä ja esittävää taidetta sekä tapahtumia. Tärkeää Kankaan taiteelle on yhteisöllisyys, nokkeluus, toiminnallisuus ja yllättävyys. Taide voi olla myös väliaikaista. Taiteen avulla pystytään toteuttamaan jotakin sellaista, mitä pelkällä rakentamisella ei saavuteta. Taide luo maamerkkejä alueelle ja se vahvistaa Kankaan vetovoimaa, identiteettiä ja omaleimaisuutta.

Kankaan taiteessa jokainen teos täydentää suurempaa kokonaisuutta. Taidekonsultti Kirsi Pitkänen on laatinut taiteen yleissuunnitelmat eli sijoittumiskuvat Piippurannan asemakaava-alueelle sekä Sydänkorttelialueelle. Taiteen yleissuunnitelma ohjaa taiteen toteuttamista alueella.

 

Kuva 7

Piippurannan asemakaavan taiteen yleissuunnitelma. Kuva: Jyväskylän kaupunki / Art Impact, Kirsi Pitkänen

Kuva 8

Kankaan Sydänkortteleiden taiteen yleissuunnitelma. Kuva: Schauman & Nordgren Architects / Art Impact, Kirsi Pitkänen
 

Tapahtumat ovat yleisölle suunnattua kulttuurituotantoa ja  -toimintaa, joka on osa Kankaan Palveluyhtiön tuottamaa palvelukokonaisuutta. Alueen tulevat asukkaat ovat aktiivinen osa alueen kulttuuritoiminnan ja yhteisöllisyyden toteutumista ja sen sisällön määrittelyä.
 

Yhteisjärjestelyt:

Kankaalla yhteisjärjestelyt mahdollistavat viihtyisän, tiiviin kaupunkirakenteen sekä vehreät piha-alueet.

Kankaalla piha- tai kadunvarsipysäköintiä ei ole, vaan parkkipaikat on osoitettu parkkitaloihin. Myös jätehuolto on järjestetty yhteiskäyttöisesti keskitettyihin pisteisiin. Tilaa vapautuu tällöin piha-alueisiin ja huolto- ja ajoneuvoliikenne alueella vähenee.

Kankaalla kaikki piha-alueet ovat yhteisiä. Ratkaisu mahdollistaa laadukkaan toteutuksen ja luo osaltaan yhteisöllisyyttä. Yhteispihat ovat kaikki teemaltaan erilaisia. Tällä hetkellä Kankaalta löytyy yhteispihoja teemoilla; leikki, viljely ja kokkaus.

 

Viisas Kangas:

Kankaalla yhdistyvät resurssiviisaat ja älykkäät ratkaisut. Tärkeän osan muodostavat ICT- ratkaisut, joita Kankaalle on suunniteltu kehittämisen alkuvaiheista lähtien.

Jyväskylän Kankaalta löytyy kaupungin omistama alueellinen valokuituverkko, Mustaverkko. Kuituyhteys varmistaa toimivat ja nykyaikaiset tietoliikennepalvelut niin asukkaille kuin yrityksillekin. Teleoperaattoreiden toimintaa ei ole kuitenkaan rajoitettu, ja yritykset, taloyhtiöt ja asukkaat voivat vapaasti valita haluamansa operaattorien internet- ja viihdepalvelut.

Kankaalla on käytössä alueportaali (Kangasverkko), joka jatkossa toimii interaktiivisena kanavana alueen asukkaille ja yrityksille: sen kautta voi tulevaisuudessa tarjota palveluita tai varata vaikkapa itselleen saunavuoron naapuritalosta, jos oman talon saunaan ei pääse. Kankaalla on kehitteillä älykäs alueellinen lukitus- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistilojen käytön.

Tulevaisuudessa Kankaalla mitataan, kerätään ja yhdistellään mm. lämmön, sähkön ja veden kulutustietoja eri lähteistä niin, että käyttäjät saavat merkityksellistä informaatiota käyttöönsä. Etähallinta ja -ohjaus on jatkossa mahdollista. Talojen ja ympäristön älykkyys ja ohjausratkaisut mahdollistavat kysyntäjouston ja vievät kohti energiatehokkuutta mukavuutta unohtamatta.

 

Kankaan Palveluyhtiö:

Yhteisjärjestelyjen (lukuun ottamatta pysäköinti) ja prosenttikulttuurin tuottamisesta sekä alueportaalista Kankaalla vastaa Kankaan palveluyhtiö. Kankaan Palvelu Oy:n perustajaosakkaina ovat Jyväskylän kaupunki, Skanska ja YIT, kukin 1/3 omistusosuudella. Kaikki alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt liittyvät Kankaan Palvelu Oy:n osakkaiksi. Lopullinen omistus siirtyy näille yhtiöille, kun Kankaan alue on valmis.

 

Lisätiedot:

Kankaan Palvelu Oy

Kirsi Pitkänen, taidekoordinaattori

050 – 338 7705

kirsi.j.pitkanen@jkl.fi