Jyväskylän Kankaanaukion Avoin Taidekilpailu

Kankaan Palvelu Oy järjestää avoimen, yksivaiheisen taidekilpailun Jyväskylän Kankaalle, Kankaanaukiolle sijoittuvasta julkisesta taiteesta.  

Kankaan Palvelu Oy kutsuu Suomessa pysyvästi asuvia kuvataiteilijoita ottamaan osaa Kankaanaukion avoimeen taidekilpailuun, jolla haetaan toteutuskelpoisia ideoita Jyväskylän Kankaan asuin- ja yritysalueelle sijoittuvalle taideteokselle. Kilpailu on luonteeltaan yleinen ideakilpailu. Siihen lähetetyistä ehdotuksista palkintolautakunta valitsee yhden teoksen toteutussuunnitteluun. 

SÄÄNNÖT:
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä etusijajärjestyksessä. Järjestäjä ja Suomen Taiteilijaseura ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen. 

TAVOITTEET: 
Kilpailun tavoitteena on hankkia yksi pysyväisluonteinen taideteos tai taideteosten kokonaisuus Jyväskylän Kankaan Kankaanaukiolle. Kankaanaukiosta muodostuu Kankaalle merkittävin tapahtuma-aukio. Taiteen toivotaan ilmentävän Kankaan alueen identiteettiä sekä toimivan yhteisöllisyyttä ruokkivana paikkana alueen asukkaiden ja alueella työskentelevien sekä vierailevien keskuudessa. Kankaanaukiolle toteutettavan taiteen tulisi muodostaa aukiolle vahva, kaupunkikuvallinen profiili sekä tehdä aukiosta omaleimainen ja tunnistettava. Taiteen tavoitteena on myös palvella siellä tapahtuvaa oleskelua ja kohtaamista.  

Taidekilpailun tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista julkista taidetta ja tarjota uusia näkökulmia kaupunkitilaan ja sen käyttöön. Ehdotusten toivotaan hyödyntävän luontevasti alueelle syntyvää ympäristörakennetta sekä tukevan aukiolla järjestettäviä tapahtumia. 


Kankaanaukiolle toteutettavan taiteen tulisi olla näkyvissä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Ehdotuksessa voidaan huomioida myös talviaikainen käyttö ja tapahtumatoiminta. Tavoitteena on löytää kustannustehokas, visuaalisesti näyttävä ja kestävä ehdotus, joka integroituu osaksi aukion pintamateriaaleja, rakenteita ja toiminnallisuutta. Teoksessa voidaan hyödyntää myös muita taidemuotoja, kunhan toteutuksessa huomioidaan aukiota ympäröivä asuminen ja siihen liittyvät reunaehdot. 

TAIDEKILPAILUUN TULLEET KYSYMYKSET

Löydät vastaukset Kankaanaukion taidekilpailuun tulleisiin kysymyksiin täältä
 

KUKA VOI OSALLISTUA? 

Taidekilpailuun voi osallistua kaikki ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta, joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkin valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys tai muu ammatillinen pätevyys. Mikäli osallistujana on työryhmä, vähintään yhden sen jäsenen on oltava ammattitaiteilija. Kilpailun kielenä on suomi. Kilpailuehdotukset voi jättää ainoastaan suomen kielellä.  


KILPAILUALUEEN KUVAUS JA KOKONAISBUDJETTI:

Taideteoksen tulee sijoittua ensisijaisesti Kankaanaukiolle, mutta se voi levittäytyä soveltuvin osin myös Hjalmarinraitille ja Rullakujalle.  Taideteoksen toteuttamiseen on varattu enimmillään 170 000 € + alv. Hinnan tulee kattaa taideteoksen suunnittelun, toteutuksen ja materiaalikustannukset aliurakoineen. 
 

PALKINNOT: 

Palkinnot jaetaan seuraavasti: 

1. palkinto 6 000 € 
2. palkinto 4 000 € 
3. palkinto 2 000 € 

yksi yleisön suosikki 1 000 € 

Palkinnot ovat verovapaita. 

AIKATAULU

Kilpailuaika alkaa 14.4.2022 ja päättyy 30.9.2022.  
 

Kilpailun liittyvät lisäkysymykset toimitetaan sähköpostitse 30.5.2022 mennessä osoitteeseen:  
taidekilpailu@artimpact.fi, josta välityshenkilö toimittaa ne kilpailun järjestäjälle.

Kysymykset vastauksineen julkaistaan 21.6.2022 Kankaan Palvelu Oy:n verkkosivuilla: https://www.kangasverkko.fi/fi/prosenttikulttuuri.html 

Kilpailuun osallistuville järjestetään Kankaan alueen yleinen esittelytilaisuus koronatilanteen niin salliessa tiistaina 24.05.2022 klo 12.30–16.00 Kankaan porttirakennuksella osoitteessa Kympinkatu 3, 40320 Jyväskylä. Esittelyn yhteydessä järjestetään kävelykierros Kankaan alueelle. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan edellä mainitulla verkkosivulla. 

HUOMIO! Kilpailuaineistot tulee jättää 1.9.–30.9.2022 välisenä aikana johtuen sähköiseen toimitukseen liittyvästä rajoitetusta aineiston latausajasta. 

Yleisöäänestys järjestetään 20.10.–3.11.2022 

Kilpailu pyritään ratkaisemaan 2.12.2022 mennessä.  


Teoksen toteuttaminen yhteensovitetaan Kankaanaukion ja sitä ympäröivien rakennusten rakentamisen aikatauluun. Taideteoksen toteutus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2024. Taideteoksen tulisi olla valmis arviolta vuosien 2024–2026 välillä. 

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Kankaan Palvelu Oy, jolla on oikeus tilata yksi tai useampi teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta. Valittavan taiteilijan kanssa laaditaan teoksen toteuttamisesta erillinen sopimus. 


KILPAILUEHDOTUKSEN AINEISTO: 

Kilpailuehdotukset on toimitettava 30.9.2022 kello 23.59 mennessä WeTransfer-palvelun kautta  

(www.wetransfer.com).  

Aineisto toimitetaan kilpailun välityshenkilölle osoitteeseen: taidekilpailu@artimpact.fi.  

Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Kilpailuun jätetty ehdotus poistetaan kilpailusta, ellei sitä ole jätetty määräaikaan mennessä, tai jos se on tämän ohjelman vastainen. 


EHDOTUSTEN ARVOSTELUPERUSTEET:
Palkintolautakunta tulee työssään painottamaan seuraavia seikkoja: 

  • Ehdotuksen taiteelliset ansiot ja puhuttelevuus 

  • Ehdotuksen kokonaisvaltainen asema osana ympäristöä 

  • Ehdotuksen omaleimaisuus ja kohtaamisen mahdollistava näkökulma 

  • Ehdotuksen teknistaloudellinen toteutuskelpoisuus ja ylläpitotoimien kohtuullisuus 

  • Ehdotuksessa kuvatulla tekniikalla on mahdollista tuottaa aikaa ja vuodenaikoja hyödyntävä ja mahdollista ilkivaltaa kestävä, mahdollisimman huoltovapaa teos. 
     

PALKINTOLAUTAKUNNAN JÄSENET:
Kankaan Palvelu Oy:n edustajat: 

Katriina Silvan, Kankaan Palvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Ulla-Maija Valtonen, Kankaan Palvelu Oy:n toiminnanjohtaja 
Kirsi Pitkänen, Kankaan taidekoordinaattori 

Muut edustajat:

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, Kankaan projektipäällikkö 
Noora Sokero, Skanska Talonrakennus Oy 
Virva Hannula, kaavoitusarkkitehti 
Mari Aholainen, Jyväskylän kaupungin kulttuuripäällikkö 
Leena Lokka, Jyväskylän taidemuseon amanuenssi 
Elisa Hillgen, Valon kaupunki -koordinaattori 
Kirsi Heikkilä, Kankaan asukasyhdistyksen edustaja 
Jorma Hyökyvaara, Kankaan Kiinteistönomistajien edustaja 
Marko Hämäläinen, kuvataiteilija, Taiteen edistämiskeskus/läänintaiteilija 
Anna Ruth, kuvataiteilija 

Suomen Taiteilijaseuran valitsemat taiteilijajäsenet: 
Simo Karisalo, kuvataiteilija 
Tiia Matikainen, kuvataiteilija 

Nimetyt asiantuntijat: 

Tapio Koikkalainen, liikenne-ja viheralueet -palvelualueen edustaja 

Palkintolautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Lautakunnan sihteerinä toimii Kankaan projektikoordinaattori Kaisa Ketosalo. 

Palkintolautakunta voi lisäksi halutessaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita sekä tahoja kilpailuehdotuksiin liittyen. Mahdollisessa äänestystilanteessa äänioikeus on kuitenkin vain edellä listatuilla palkintolautakunnan jäsenillä, sihteeriä lukuun ottamatta. 

Kilpailun välityshenkilönä toimii kilpailun järjestäjän ja STS:n valtuuttamana Maria Kärkkäinen. 


Kilpailuohjelma on ladattavissa kokonaisuudessaan täältä

Lataa kilpailun muut liitteet wetransfer-latauslinkin takaa osoitteesta: https://we.tl/t-vUBY4MI1OQ 


Mikäli aineistojen lataamisen suhteen ilmenee teknisiä ongelmia, laitathan viestiä osoitteeseen:
info[at]kankaanpalvelu.fi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image