Rekisteriseloste

KANGASVERKKO – käyttäjärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10. pykälän mukainen rekisteriseloste:

 

REKISTERINPITÄJÄ

Kankaan Palvelu Oy 

Y-tunnus: 2753969-8

Kympinkatu 3

40320 Jyväskylä

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot:

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, Kankaan Palvelu Oy, Kympinkatu 3, 40320 Jyväskylä.

Rekisterin nimi:

Jyväskylän Kankaan Kangasverkko internet-palvelun käyttäjärekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste:

Kankaan asumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät seuranta- ja tutkimushankkeet ja muut Kangasverkon palvelut.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Kankaan asumisen ja muuhun toimintaan liittyvien seuranta ja -tutkimushankkeiden toteuttaminen siten, että rekisterin avulla hallinnoidaan ja toteutetaan asumiseen ja muuhun toimintaan Kankaan alueella liittyviä hankkeita sekä muiden palvelujen toteuttamista ja hallinnointia.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Henkilön tai muun toimijan ilmoittamat henkilö- tai muut tiedot ja yhteystiedot: nimi ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käsittelijät:

Kangasverkon henkilötietojen käsittelijöinä toimivat RockOn Oy, sekä AmazonAWS toimimalla Kangasverkon teknisenä kehittäjinä, sekä mm. konesalitoimittajana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä tai muulta toimijalta itseltään, kun hän tai toimija täyttää rekisteröitymislomakkeen tai päivittää myöhemmin tietojaan. Tietolähteinä ovat myös henkilön tai muun toimijan itsensä antamat suostumukset ja luvat palvelu-, kysely- ja tutkimushankkeissa mukana oloon.

Tietojen luovutus

Kankaan Palvelu ei luovuta henkilö- tai muun toimijan tietoja eikä muita henkilöä yksilöiviä tietoja kolmansille osapuolille. Kankaan Palvelu voi lähettää Kangasverkko -portaalin kautta henkilöille tai muille toimijoille asumista tai muuta toimintaa koskevaa informaatiota sekä tietoa kolmansilta osapuolilta, mikäli käyttäjä on tähän suostumuksensa antanut. "Living Lab" –tyyppisissä asumisen tutkimushankkeissa voidaan tutkijoiden käyttöön luovuttaa myös henkilöiden tietoja, joista ei tule ilmi asukkaiden tai toimijoiden henkilöllisyys. Henkilöllä tai muulla toimijalla on oikeus myös kesken tutkimushankkeen kieltää omien tietojensa käyttäminen ja vaatia hävittämään ne rekisterinpitäjän tietokannoista.

Oikeuksien käyttäminen

Jokaisella henkilöllä tai muulla toimijalla on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tietokantaan. Maksutta tiedot voi tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Rekisterin suojaus

Henkilön ilmoittamat tiedot siirtyvät automaattisesti Kankaan Palvelun hallinnoimaan tietotekniseen palveluun, jota operoivat korkeita laatustandardeja noudattavat ICT-yritykset, joiden palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa konehuoneissa.

Ainoastaan määrätyillä Kankaan Palvelun ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten välttämättömillä työntekijöillä on pääsy salasanojen kautta Kankaan Palvelun sähköisen rekisterin tietoihin.

Kirjautuneiden poistaminen

Mikäli henkilö ei ole kirjautunut Kangasverkon palveluun 6 kuukauteen, on ylläpitäjällä oikeus poistaa hänen tunnuksensa käytöstä.

Henkilöllä on oikeus milloin tahansa poistaa omat tietonsa rekisteristä.

Mietityttääkö jokin? Laita viestiä!

Miro Valtonen

Projektikoordinaattori

Emailmiro@kankaanpalvelu.fi
Phone
0458747388
Yksikkö

Kankaan Palvelu Oy