Asukasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10. pykälän mukainen rekisteriseloste:

 

REKISTERINPITÄJÄ

Kankaan Palvelu Oy

Y-tunnus: 2753969-8

Kympinkatu 3

40320 Jyväskylä

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot:

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, Kankaan Palvelu Oy, Kympinkatu 3, 40320 Jyväskylä.

Rekisterin nimi:

Jyväskylän Kankaan Kangasverkon asumishankerekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste:

Asumiseen liittyvät seuranta- ja tutkimushankkeet kuten kotitalouksien sähkönkulutuksen seuranta, jätehuolto, liikenneasiat, kiinteistön huolto, asukastoiminta tai muut vastaavat hankkeet.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asumisen seuranta ja -tutkimushankkeiden toteuttaminen siten, että rekisterin avulla hallinnoidaan ja toteutetaan asumiseen ja Kankaan alueeseen liittyviä hankkeita.

Rekisterin sisältämät tiedot

Kankaan asukkaan ilmoittamat henkilötiedot ja yhteystiedot asunnosta: talouden kontaktihenkilön/kontaktihenkilöiden nimi ja puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä ja asunnon osoite.

Henkilötietojen käsittelijät:

Kangasverkon henkilötietojen käsittelijöinä toimivat RockOn Oy, sekä AmazonAWS toimimalla Kangasverkon teknisenä kehittäjinä, sekä mm. konesalitoimittajana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asukkaalta itseltään kun hän täyttää rekisteröitymislomakkeen tai päivittää myöhemmin tietojaan. Tietolähteinä ovat myös asukkaan itsensä antamat suostumukset ja luvat asumiseen liittyvissä hankkeissa mukana oloon sekä taloyhtiön asuntoluettelo.

Tietojen luovutus

Kankaan Palvelu ei luovuta henkilötietoja eikä muita henkilöä yksilöiviä tietoja kolmansille osapuolille. Kankaan Palvelu voi lähettää Kangasverkko -portaalin kautta asukkaille tai muille käyttäjille asumista koskevaa informaatiota sekä tietoa kolmansilta osapuolilta, mikäli käyttäjä on tähän suostumuksensa antanut.

"Living Lab" –tyyppisissä asumisen tutkimushankkeissa voidaan tutkijoiden käyttöön luovuttaa myös asukkaiden tietoja, joista ei tule ilmi asukkaiden henkilöllisyys. Asukkaalla on oikeus myös kesken tutkimushankkeen kieltää omien tietojensa käyttäminen ja vaatia hävittämään ne rekisterinpitäjän tietokannoista.

Oikeuksien käyttäminen

Jokaisella asukkaalla tai muulla toimijalla on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tietokantaan. Maksutta tiedot voi tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Rekisterin suojaus

Asukkaan ilmoittamat tiedot siirtyvät automaattisesti Kankaan Palvelun hallinnoimaan tietotekniseen palveluun, jota operoivat korkeita laatustandardeja noudattavat ICT-yritykset, joiden palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa konehuoneissa. Ainoastaan määrätyillä Kankaan Palvelun ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten välttämättömillä työntekijöillä on pääsy salasanojen kautta Kankaan Palvelun sähköisen rekisterin tietoihin.

Kirjautuneiden poistaminen

Mikäli asukas ei ole kirjautunut Kangasverkon palveluun 6 kuukauteen, on ylläpitäjällä oikeus poistaa hänen tunnuksensa käytöstä.

Asukkaalla on oikeus milloin tahansa poistaa omat tietonsa rekisteristä.

Mietityttääkö jokin? Laita viestiä!

Miro Valtonen

Projektikoordinaattori

Emailmiro@kankaanpalvelu.fi
Phone
0458747388
Yksikkö

Kankaan Palvelu Oy