Yleistä Kankaasta

Kangas on keskustan laajenemisalue – paikka niin ihmisille kuin yrityksillekin. Tavoitteena on rakentaa Kankaasta 5000 asukkaan ja 2101 työpaikan koti vuoteen 2040 mennessä.

Jyväskylän Kangas on kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen kehittyvä uusi, älykäs ja vihreä hybridikaupunginosa. Kankaan vanhan paperitehdasalueen kehittäminen on Jyväskylän keskusta-alueen merkittävin kaupunkikehityshanke.

Tulevaisuudessa Kankaalla on 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa. Kangas on tulevaisuuden älykäs kaupunki, jossa on hedelmällistä kehittää liiketoimintaa kaupungin, yliopistojen ja yritysverkoston kanssa.
 

Lue lisää:

Jyväskylän Kangas

Kankaan rakennusten historiaan voit tutustua Saija Silenin (Keski-Suomen Museo) kirjoittamasta Kankaan paperitehtaan rakennusinventointiraportista.