Pysäköinti

Asukas- ja työpaikkapysäköinti

Kankaan alueelle tullaan toteuttamaan rakenteellinen pysäköinti vaiheittain. Nimettyjä paikkoja pysäköintitaloissa ei ole, vaan pysäköinti toimii vuoropysäköinnin periaatteella.

Kankaan alueen pysäköintiä hoitaa Jyväs-Parkki Oy 1.1.2016 alkaen ja pysäköinninvalvonta toimii alueella. Koko aluetta koskee aluepysäköintikielto.

Poikkeamisjärjestelyt (esim. tapahtumat) sovitaan erikseen Jyväs-Parkin yhteyshenkilön, Jari Ilmasti (puh. 020 743 6838 jari.ilmasti@jyvas-parkki.fi) kanssa.

Yleisestä, katualueella tapahtuvasta pysäköinnistä ja sen valvonnasta vastaa Jyväskylän kaupunki ja mahdollisesta väärinpysäköinnistä katualueella tai muuten liikennettä haittaavasta pysäköinnistä voi ilmoittaa Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvontaan.

 

Polkupyöräpysäköinti:

Pyöräpysäköintipaikkoja toteutetaan alueelle suunnittelun ja rakentamisen edistyessä. Pyöräpysäköintipaikat sijoitetaan mahdollisimman lähelle kohdetta ja käyttäjien päälähestymissuunnan varrelle.

Pysäköintipaikat pyritään sijoittamaan mahdollisimman näkyvälle ja loogiselle paikalla sekä samaan tasoon kulkureitin kanssa. Pyörätelineinä käytetään runkolukituksen mahdollistavia telinemalleja.