Kankaan Palvelu Oy
28.12.2019

Kankaan vanhan porttirakennuksen vesikattoremontti alkaa

Porttirakennus on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää Kankaan tehdasaluetta.

Kankaan vanhan porttirakennuksen (Kympinkatu 3) vesikaton korjauksen valmistelutyöt on aloitettu joulukuun alussa. Varsinainen korjaustyö alkaa tammikuussa ja sen on tarkoitus valmistua helmi-maaliskuussa. Korjaustyössä nykyinen tiilikatto korvataan uudella käsinsaumatulla konesaumapeltikatteella. Vesikaton toisen lappeen arvokkaat savikattotiilet puretaan ehijnä ja niitä on tarkoitus käyttää Kankaan alueella uudestaan. Korjaus ei aiheuta merkittävää haittaa liikenteelle tai ohikulkijoille. Työn toteuttaa Viken Pelti Oy. Työmaa-alue aidataan eikä aitojen sisäpuolelle ole ulkopuolisten sallittua mennä.

Kankaan paperitehtaan vanha tiilinen porttirakennus on alun perin rakennettu tehtaan hevostalliksi vuonna 1916. Jo 1920-luvulla osa rakennuksesta muutettiin autotalliksi, ja sodan jälkeen rakennukseen tehtiin tilat palokunnalle ja sen kalustolle.

Lisätiedot:
Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, projektipäällikkö
Kangas, Jyväskylän kaupunki

014 266 8444
kaisa.hirvaskoski-leinonen@jyvaskyla.fi