Kangasverkon takana on Kankaan Palvelu

Kangasverkkoa kehittää ja ylläpitää Kankaan Palvelu Oy. Kankaan Palvelu on myös monen muun kangaslaisten elämää helpottavan palvelun takana, sillä KP:n ahkera porukka pitää huolen muiden muassa alueen jätehuollosta, taiteesta, tapahtumista sekä Kankaan alueen yhteispihojen rakennuttamisesta, hallinnoinnista ja huoltamisesta.

 

Kankaan Palvelu palveluksessasi!

Kankaan Palvelu Oy

Kankaan Palvelun osakkaat

Kankaan Palvelu Oy:n perustajaosakkaina ovat olleet Jyväskylän kaupunki, Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Housing Oy, kukin 1/3 omistusosuudella. Kaikki alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt liittyvät Kankaan Palvelu Oy:n osakkaiksi.

Lopullinen omistus siirtyy näille yhtiöille, kun Kankaan alue on valmis.  

Ylläpidon rahoitus

Kankaan Palvelu Oy:n tekemät investoinnit rahoitetaan osakkeiden merkintämaksuilla. Osakemerkintöjä tekevät alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt. Osakesarjoja on neljä: yhteispihat (B), jätehuolto (C), portaali (D) ja prosenttikulttuuri (E). Prosenttikulttuuri saa rahoitusta lisäksi kaupungilta alueen tonttituloihin perustuen sekä erillisestä prosenttikulttuurimaksusta.  

Ylläpitoa rahoitetaan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden maksamilla käyttömaksuilla.